Liepājas ziņu lapa Nr.4

Liepājas ziņu lapa Nr.4

Numura tēma

Jau šoziem Liepāja kļūs vēl neatkarīgāka no Krievijas dabas gāzes resursiem un tās cenu lēcieniem. Pateicoties „Liepājas enerģijas” jaunajai biomasas katlumājai, zaļās enerģijas īpatsvars tiks palielināts vēl par 40 procentiem.

Saturs:

NOZARE: Enerģija Liepājai. 2 lpp
UZŅĒMUMS: Uzņēmums ar gadsimtu vēsturi. 3 lpp
LIETUVĀ: Rusnes salas paradīze. 4 lpp

Aktualitāte

Pirms 115 gadiem Liepājā nodibināja kartonāžas fabriku, kurā gandrīz simts gadus tika ražotas kartona kastes, līmlentes un dažāda veida papīra izstrādājumi. Vēlāk uzņēmums pārtapa par „Liepājas papīra izstrādājumu fabriku” , bet 1993. gadā uz tā bāzes izveidojās akciju sabiedrība „Liepājas papīrs” . Uzņēmums ražo daudzkrāsainas pašlīmējošās etiķetes, termosarukuma plēves etiķetes un biļetes, un ir viens no lielākajiem šāda veida poligrāfijas uzņēmumiem Baltijas valstīs.
Turpinājums 3. lpp

Pilnu numuru var apskatīt šeit: Liepājas ziņu lapa Nr.4